Doelen

“…maar dat allen tot erkentenis van de waarheid zullen komen…”

God aanbidden

Berean Drive staat onder leiding van volwassen christenen en ervaren muzikanten. Een aantal hebben jarenlang gediend in de muziekbediening van hun eigen gemeente en houden ervan om God te verhogen en te eren d.m.v. muziek. De muzikanten van Berean Drive weten zij als geen ander dat de muziek ook van hoge kwaliteit dient te zijn, wanneer mensen komen met het doel om God te aanbidden. Het besef is indringend aanwezig dat het om een geestelijke strijd gaat, zoals ons wordt geleerd door Paulus in Efeziërs 6, waarbij lofprijs kan dienen als wapen om depressie, tegenslag, neerslachtigheid en andere aanvallen van onze tegenstander af te slaan,  Wanneer de muziek muzikaal-technisch op een hoog niveau is, vergt het weinig moeite van wedergeboren christenen om de Here met opgeheven handen te verhogen. Omdat een groot deel van het repertoire bestaat uit swingende up-tempo, hedendaagse gospelmuziek, nodigt dat altijd uit om mee te klappen en te dansen, zoals de Bijbel leert.

Relatie met onze Maker

Een optreden van Berean Drive is bij uitstek geschikt om nog niet bekeerde familieleden, of misschien teug gevallen broeders en zusters voor uit te nodigen. Tijdens het optreden, wordt door de bandleider aan het begin van sommige nummers uitgelegd wat specifiek de boodschap in het lied is. Zo wordt het hele optreden als ’t ware een muzikale preek met een evangelistische boodschap, die prettig is te ontvangen, maar ook aanzet om de relatie tot onze Maker, goed onder de loep te nemen. Wanneer mensen nog niet tot levend geloof zijn gekomen, is het doel om hen te bemoedigen na te denken over waar zij heen zouden gaan, mocht hun tijd zijn gekomen. In de pauze en na afloop is de mogelijkheid daarover verder na te praten en er eventueel dieper op in te gaan. Ook wordt er -zoals eerder aangehaald in de missie- in samenspraak met de gemeente, voor goede nazorg gezorgd door de stichting Want…, wanneer mensen nadien meer over Jezus Christus van Nazareth en Zijn Evangelie willen leren. Wij houden ervan om mensen naar het vaderhart van God te leiden.

Wij hopen dat

Wanneer niet bekeerde mensen de plaats van het optreden weer verlaten, zij:

  • geloven dat God zoveel van de wereld houdt dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft;
  • begrijpen dat het Evangelie een hele simpele boodschap is: God houdt van jou en wil je voor eeuwig bij je krijgen in de hemel, maar onze zondige natuur staat (nog) in de weg;
  • ontdekken dat om bij God te komen je alleen hoeft te geloven, zodat je wil gaan bekeren van je zondige wegen;
  • zullen beginnen te lezen in het Evangelie van Johannes en de Romeinen brief.

En dat christenen

  • opgebouwd zijn door onderwijs en bemoediging middels Bijbels gefundeerde gospelmuziek;
  • de gelegenheid aan hebben gegrepen te evangeliseren/getuigen naar (nog) niet bekeerde bezoekers.
  • vaker naar een optreden van Berean Drive zullen komen en dan een niet-bekeerd persoon zullen meenemen