Missie

Evangelisatie d.m.v. kwalitatief hoogwaardige lofprijsmuziek.

God van Abraham, Isaäk en Israël

De gospelformatie/evangelisatieband Berean Drive, is opgericht door evangelist Gert Versluis met het verlangen de waarheid en onfeilbaarheid van het Evangelie te brengen met kwalitatief hoogwaardige gospelmuziek, die qua muzikaal-technisch niveau, niet onder zal doen voor de vele bekende wereldse bands. Omdat wij geloven dat we altijd kunnen groeien in onze aanbidding van de God van Abraham, Isaäk en Israël, willen we dat ook uiten in de uitvoering van onze muziek. Wij streven daarbij nooit naar perfectie, omdat we niet geloven dat dit mogelijk is, maar naar excellentie: al spelen we een lied voor zoveelste keer, we geven het net weer dat stukje extra dan we deden met de keer daarvoor. We zingen en spelen namelijk altijd als eerste voor God, zodat Hij door ons heen kan werken om het publiek te bereiken. Wij gaan er van uit dat het publiek altijd bestaat uit zij die de Here al kennen in een persoonlijke relatie en zij die de Here nog niet kennen.

Hoger doel

De leidraad voor de door ons uitgevoerde muziek is altijd Gods Woord: al onze nummers -covers en eigen composities- zijn Bijbels gefundeerd en we zijn hierop ook aanspreekbaar, indien blijkt dat dit niet zo is. Muziek dient vaak als een universele taal, waarbij mensen in hun ziel worden geraakt. Wij vinden het fijn wanneer onze muziek de “harten raakt” van onze luisteraars en wanneer zij ervaren dat er goede muziek wordt gespeeld! Maar wij streven altijd naar een hoger doel, waar mensen ook in hun geest worden bereikt door Gods Heilige Geest. We geloven dat dit alleen mogelijk is wanneer alle gebrachte teksten ook inderdaad Bijbels gefundeerd zijn. Mede om deze rede, geloven we niet dat de nadruk moet liggen op ervaring (“een aanraking van God”) omdat dit niet wordt geleerd in de Bijbel, maar op het “horen” van de boodschap van het Evangelie, omdat Gods Woord duidelijk onderwijst:

Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God.
Romeinen 10:17

Nazorg

De muziek is het middel, mensen bij God brengen is het doel. Een optreden van Berean Drive, welke een onderdeel is van de Stichting Want…,  bestaat veelal uit 2 sets van circa 3 kwartier met een uitloop/toegift van een half uur. Tussen de sets is er een pauze, waarin door de broodjes en drinken worden verkocht tegen normale, schappelijke prijzen. Na afloop van het optreden, is er gelegenheid tot gesprekken, gebed en vragen over het Evangelie. Projectleider van de stichting Want…, Gert Versluis en een team van medewerkers, is beschikbaar om dieper in te gaan op vragen van de bezoeker. Ook is er de mogelijkheid om nadien gebruik te maken van de nazorg die de Stichting Want… aanbiedt.